bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Szkoły,
  2. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony u Dyrektora Szkoły.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Ewa Bielec
Publikacja dnia: 28.10.2013
Podpisał: Ewa Bielec
Dokument z dnia: 28.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 274